Kolloidalt silver - "ditt andra immunförsvar"

Viktigt att komma ihåg!!
Silver (i kolloidal form) förekommer naturligt i jorden som ett mineral.


"Silver är en krafull antibiotika som använts i många tusen år, utan negativa bieffekter. Silvret fungerar som en katalysator som odugliggör det speciella enzym som alla encelliga bakterier, svampar och virus använder till sin metabolism.

 

Kolloidalt Silver är både ett botemedel och skydd mot alla typer av infektioner. Att ha tillräckligt med silver i kroppen är som att ha ett överlägset andra immunförsvar."

Dr. Dellyn Hansen, Orem, Utah
Kolloidalt Silver


Kolloidalt Silver – Vad är det?
Kolloidalt silver är otroligt små (nanostorlek) silverpartiklar som "svävar" omkring i en lösning. Silver är en kraftfull naturlig antibiotika som använts i många tusen år, utan negativa bieffekter. Silvret fungerar som en katalysator som odugliggör det speciella enzym som alla encelliga bakterier, svampar och virus använder till sin syremetabolism – de stryps.

Trots detta tar inte kroppens enzymer eller kroppens övriga kemiska funktioner skada. Silvret dödar alla sjukdomsrelaterade organismer inom 6 minuter efter kontakt - detta gäller även de pleomorfiska (pleomorf = mångformig).

Tolerans?
Eftersom silver är naturligt förekommande i vår föda är det logiskt att resistenta strängar inte utvecklas samt att kroppen inte utvecklar tolerans mot silvret. Mineraler (guld, silver, koppar, kalcium, krom, selen, zink, etc.) är nödvändiga för att kroppen skall fungera optimalt.

Kolloidalt silver är både ett botemedel och skydd mot alla typer av infektioner. Att ha tillräckligt med silver i kroppen är som att ha ett överlägset andra immunförsvar.

Silver var vanligt förekommande till och med 1938. Mormorsmormor placerade ett silvermynt i mjölkkannan för att mjölken skulle klara sig en längre tid i rumstemperatur.

Godkänt eller inte godkänt?
På grund av Codex Alimentarius så är från och med 1. Januari 2010 kolloidalt silver förbjudet att säljas och marknadsföras som ett kostillskott. Läs mer om de nya reglerna på Ion-Silver.

Är det sant att det efter den 31 december 2009 måste alla länder som är medlemmar i Codex Alimentarius införa en lång rad förbud och restriktioner i fråga om vitaminer och mineralämnen? Livsmedelsverket svarar: Nej, detta är ett fullständigt felaktigt påstående. (red. kom.: snack om att skapa förvirring). Läs mer här. Om du önskar mer info för att dämpa denna förvirring så läs denna artikel från Vetenskapsradion eller denna artikel från Aftonbladet.

Kollidalt silver får INTE marknadsföras eller säljas som ett mineraltillskott. (Tack EU och WHO (och läkemedelsindustrin?) för detta). Det marknadsförs och säljs som exempelvis en vattenreningsprodukt. (Eftersom våra kroppar består av 80-95% vatten så låter det ganska smart!).

Efter att ha lyssnat på Vetenskapsradion i P1 den 1 oktober 2010 där "experter" (så kallade professorer och liknade) uttalade sig om silvrets effekt konkluderade programledaren med att det inte finns några studier som bevisar att kolloidalt silver fungerar, ej heller några studier som visar att det är farligt..... hur i all världen kan något som inte är (bevisat) farligt förbjudas?? Och vad sker med silverkulorna (som används på tårtor och dylikt) som säljs i butiken? Varför förbjuds då inte dessa? När detta togs upp i programmet så fick programledaren plötsligt "panik" och avslutade hastigt debatten. Det är tydligt att silver är en känslig produkt som bevisligen inte är farlig men ändå är förbjuden. Klicka här för att höra programmet (ca 20 minuter långt).

Kolloidalt Silver Silver är naturligt
Silver förekommer naturligt i jorden som ett mineral och är ett nödvändigt ämne för både växter, djur och människor. Förr om åren erhöll man den nödvändiga halten av silver (50-100 pg, picogram=1 biljondels gram) via födan. Så är inte längre fallet. De flesta av våra grödor odlas i exploaterad, kemisk besprutad-behandlad jord och mineralerna är inte längre tillgängliga ”den naturliga vägen”. Via kosttillskott så erhålls dessa livsviktiga mineraler.

Sedan 1940 har människans immunförsvar gradvis försvagats. En fullgott immunförsvar skall kunna stå emot vanliga åkommor så som förkylning, influensa eller candidiasis (svamp i munnen). Även mer seriösa sjukdomar så som cancer, ME (myalgisk encefalopati) och AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) kunde avskräckas om immunförsvaret var starkt och vitalt. Det moderna immunförsvaret är bombarderat av kemiska föroreningar i luften, vatten samt även via maten. Före 1940 blev huvuddelen av vår mat odlad genom användandet av organiska och naturliga gödningsmedel. Jorden och gödningsmedlen innehöll många nödvändiga spårämnen som hjälpte kroppens naturliga försvarssystem.

Idag är marken mycket näringsfattig och gödningsmedlen syntetiska - kemiska utgåvor som inte innehåller några av de spårämnen som finns i de organiska gödningsmedel. Ett av de spårämnen som försvunnit är silver. (Se gärna denna Franska dokumentär (på engelska); Controlling our food: The world according to Monsanto. En mycket välgjord och väldokumenterad film av Marie-Monique Robin. Längd: 109 minuter). När vi är inne på mat så rekommenderas denna film om Aspartam (på engelska).

Kolloidalt silver består av rena elektriskt nedbrutna silvermolekyler i rent vatten. Idag tillverkas kolloidalt silver genom att använda elektricitet. Denna process ”bryter loss” silvermolekyler samt ger dem en elektrisk laddning.

Idag, via nutidens teknologi, så är tillverkningsprocessen av kolloidalt silver mycket långt framskriden om man jämför med den antika ”skrapmetoden” från före 1938. Den enda form av silver som tryggt och säkert kan nyttjas som kosttillskott är kolloidalt silver.

Argyria - propaganda eller fakta?
Genom att konsumera hundratals gånger det rekommenderade dagliga intaget av stabiliserat silver kan detta resultera i Argyri. Argyri är en kosmetisk åkomma (du kan enkelt googla och hitta bilder på den blåa skäggiga mannen, Stan Jones. Detta skriver www.quantumhalsan.se: "Enligt Värdshälsoorganisationen, WHO, så kan man konsumera 6 teskedar/dag i 80 år av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver utan utan att riskera att drabbas av sk argyria, vilket endast är en kosmetisk biverkning. Argyria innebär att huden kan få en blå-grå färg vid överdrivet intag av silver. Enligt WHO så krävs det att man under en livstid konsumerar minst 25 gram silver för att man överhuvudtaget ska kunna riskera att drabbas av argyria. 25 gram silver motsvarar 15 teskedar dagligen i 80 år. Myndigheternas nollriskdos är satt till 10 gram silver under en livstid. De intagsnivåer som vi satt till 2-6 teskedar/dag är alltså fullständigt säkra att använda under ett helt liv.

Det finns människor som under längre tider druckit kolloidalt silver, samtidigt som de noggrant följt upp och analyserat halten silver i både urin och blod. Man har den vägen konstaterat att silver bara lånats av kroppen en tid, för att sedan utsöndras via urinen. Det är alltså konstaterat att kolloidalt silver inte orsakar någon ansamling av silver i kroppen".

Det finns inga kända dokumenterade fall av Argyri från användandet av rent elektro-kolloidalt silver.

Vad säger Livsmedelsverket om kolloidalt silver?
Det är alltid smart att ta reda på så mycket som möjligt innan man drar sina slutsatser. Läs gärna vad Livsmedelsverket skriver. De intar ett ganska ensidigt syn på kolloidalt silver. Kanske dom har rätt? Eller fel? Du avgör!

Ansvarfriskrivning

 

 

Texter/artiklar som återfinnes i denna hemsida som omfattar kolloidalt silver har blivit skriven och presenterad enbart i informations- och utbildningssyfte. Informationen som framkommer är farmakologisk (både antik och modern).


Varken producent eller säljare gör några anspråk med tanke på specifika fördelar som tillskrivs användandet av kolloidalt silver. Eventuella intyg/historier från ”övernöjda” kunder (av kolloidalt silver) garanterar inte att du kommer att erhålla samma eller liknande resultat.