Nedlastning / Videosinfo(@)silvervatten.se

Godmorgon - en gratis pdf tidning
"Vi hoppas att du som läser Godmorgon har nytta och nöje av informationen. Men att bara veta är en sak. Frågan är vad du väljer att göra med det?

Tycker du inte om den samhällsutveckling Godmorgon målar upp, se till att de som bestämmer får reda på det. Höj din röst. Diskutera dessa frågor med människor runt omkring dig. Mejla ut Godmorgon till andra."
- Jonas Skoglund och Anders Zaine (ansvariga utgivare)

 

Kolloidalt silver och dess historia. Vad är kolloidalt silver? Hur fungerar det?
Intervju av Anders Sultan i 4 delar. Längd ca 1 timma. Engelska.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

 

HÄLSOPOLITIK (svensk text)

Del 1

Del 2

 

Codex Alimentarius (engelska)
 

 

På denna sida kommer vi att lägga ut information om kolloidalt silver i pdf format. Ladda hem, printa ut, läs och lär mer om "silvervatten".

Jobbigt att läsa på skärmen? Skriv ut en 2-sidig pdf innehållande generell information, historia och bruksanvisning. Klicka här.

På Norska. Här är två pdf-dokument om kolloidalt silver.
COLLOIDAL_SILVER_Naturens_Universale_Antibiotika.pdf
Forklaring_KS_og_fremstillingsmate.pdf

The use of colloids in health and disease av Alfred B. Searle, utgiven 1920, London. Engelsk bok om kolloidalt silver publicerad år 1920.

Secret of Life - George Lakhovsky - pdf 67 sidor. Boken är på engelska och är hämtad från Phoenix Journal #147 och #148. Den är kommenterad av Gyeorgos Ceres Hatonn (författaren av Phoenix Journals) och är utan copyright.
Georges Lakhovsky (född 1869 i Ryssland - död 1942 i New York, USA) var en Ryssisk ingenjör, forskare, författare och uppfinnare. Han publicerade böcker och artiklar som hävdade att levande celler släpper ut och tar emot kosmiskt radioaktiva svängningar.
Lakhovsky var speciellt intresserad av cancer, trots att sjukdomen då var mindre frekvent. Han ansåg att odlingsjordarnas beskaffenhet hade betydelse för sjukdomens uppkomst. Han ansåg lerjordar vara farliga medan kalk- och sandjordar var bättre. Han förutsåg också att det en dag skulle bli möjligt att kunna se projektioner av tumören på en bildskärm på grund av dess avvikande energiomsättning. Detta är idag en realitet. Lakhovskys basprincip var att allt levande avger strålning. Lakhovskys genialitet fick också sin tillämpning för sjuka människor. Hans Multipla Våg Oscillator (som han utvecklade med assistans från den berömde Nikola Tesla) skapade ett fält där varje cell kunde finna sin egen resonansfrekvens. Hans uppfinning kom till användning på sjukhus och där bekräftades hans teorier, där de entusiastiska läkarna kunde notera flera positiva fall. År 1929 medans han uppehöll sig i Frankrike var han författare till boken "The Secret of Life" (franska) där han hävdade och försökte visa att bra eller dålig hälsa var styrd av den hälsa som dessa cellulära svängningar hade, och hur bakterier, cancer, och andra patogener skadar och orsakar störningar i dessa svängningar.


Ansvarfriskrivning

 

 

Texter/artiklar som återfinnes i denna hemsida som omfattar kolloidalt silver har blivit skriven och presenterad enbart i informations- och utbildningssyfte. Informationen som framkommer är farmakologisk (både antik och modern).


Varken producent eller säljare gör några anspråk med tanke på specifika fördelar som tillskrivs användandet av kolloidalt silver. Eventuella intyg/historier från ”övernöjda” kunder (av kolloidalt silver) garanterar inte att du kommer att erhålla samma eller liknande resultat.